Här syns SeaGis!

Projektet SeaGis har varit synligt i medier eller presenterats på följande tillställningar:

  • 2.5 2012. Projektledare Jens Perus höll i Åbo en föreläsning med titeln ”Nordic co-operation in MSP and SeaGIS project” i internationella specialkursen ”Marine and Coastal Spatial Planning” för Åbo Akademi och Åbo Universitets studenter.
  • 20.2.2012. Projektledare Jens Perus var inbjuden till Yrkeshögskolan Novia 20.2 2012 för att föreläsa om havsmiljöförvaltning, -planering och miljösamarbete i Norden. Presentationen hölls som en del i det internationella utbildningsprogrammet ‘Environmental Engineering.
  • 15-16.2011. Projektledare Jens Perus presenterade projektet på seminariet ”Brug og forvaltning af de nordiske havområder idag og imorgen” på Färöarna.
  • 28-29.9.2011 3rd meeting of the Joint HELCOM-VASAB Working Group on Maritime Spatial Planning (Helcom, Helsingfors)
  • 27.9.2011 Plan Bothnia dissemination event (Miljöministeriet, Helsingfors)