Länkar

Andra projekt

Baltic Scope är ett projekt runt södra och centrala Östersjön. Projektet avslutas våren 2017. Havsplaneringsprocessen i två större pilotområden kommer att diskuteras i olika tematiska arbetsgrupper. Representanter för planerande myndigheter finns med från Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland. Finland är med i projektet som observatör, eftersom pilotområdena inte berör Finlands havsområde.

Smart Sea – Bottenviken som resurs för hållbar tillväxt är ett projekt som spänner över Bottniska viken med syfte att stödjatillväxten för kommersiell marin verksamhet. Tanken är att hållbar tillväxt bara kan åstadkommas genom klok planering av användningen av havsområden. Projektet omfattar bland annat en bedömning av hur Bottenviken kommer att förändras under de närmaste årtiondena genom klimatförändringarna. Projektet pågår i sex år och omfattar nära 40 forskare från åtta olika institutioner.

Plan4Blue är ett projekt som spänner över Finska viken och Skärgårdshavet, området mellan Estland och Finland. Projektet ska stöda blå tillväxt genom att hitta balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.

Vimla – Vatten och Människan i Landskapet startade 2015 och pågår till maj 2018. VIMLA handlar om att stärka medvetenheten om kustnära småvattens värde och hoten mot dem. Renare vatten och naturligt vattenflöde skapar förutsättningar för hållbara ekosystemtjänster, såsom fiske och turism. Projektet tar fram information om sura sulfatjordar på båda sidor om Kvarken.

Kvarken Flada  startade november 2016 och pågår till oktober 2019. Projektet strävar efter att göra en insats för bevarandet av Kvarkens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som produceras av flador och glosjöar.

Vill du synas här?

Kontakta Emma Johansson
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se