Dokument

Rapporter

Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och kvarken

Sikens värde – En analys av sikens värde som ekosystemtjänst

Vems hav vems vilja – Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet

Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet

Presentationer från slutkonferensen 12-13 mars 2018

Introduktion
Johnny Berglund, projektledare

’State of the Baltic Sea’ – HELCOM bedömning av miljötillståndet i Östersjön
Lena Bergström, Helcom

Naturmiljöns tillstånd och skydd i SeaGIS området
Ulrika Björkman, Forststyrelsen

Vattenmiljöns tillstånd i SeaGIS-området
Vincent Westberg, NTM-centralen

Havsplanering i Finland
Pekka Salminen, koordinator för landskapsförbundens havsplanering

Samrådsförslag: Havsplan Bottniska viken
Susanne Gustafsson, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
De svenska havsplanernas konsekvenser och maritima strategin
Linda Lingsten, HaV

Förvaltning av nordens kustområden
Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket

Klimatförändringens inverkan på Bottniska viken
Jari Haapala, Meteorologiska institutet

Digitala verktyg för dialog och deltagande
Kenneth Nordberg, Åbo Akademi

Nyttjande av kartor och kartteknik – hur ser framtiden ut?
Jonas Bäckström, Sokigo AB

Tillståndsbedömning av ekosystemtjänster i SeaGIS området
Hans-Göran Lax, NTM-centralen

Sikens värde som ekosystemtjänst
Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund

Möjligheter till blå tillväxt i Kvarkenregionen
Örjan Pettersson, Umeå universitet

Kvällsföreläsning: Kvarkens havsområden
Anette Bäck, Forststyrelsen

Kvällsföreläsning: Naturtyper i Kvarken
Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten