SeaGis 2011-14

SeaGis – Stöd för Ekosystembaserad planering Av havsmiljön med hjälp av Geografiskt InformationsSystem- var ett projekt vars syfte var att ta fram ett ökat kunskapsunderlag för maritim planering i Kvarken. Projektet pågick åren 2011-2014. Målet var i korthet att öka tillgängligheten till planeringsdata, främja samordning av en ekosystembaserad regional helhetsplanering av havsområden samt skapa en gemensam plattform för kunskapslagring, planering och framtida beslutsfattande.

I projektet deltog  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Åbo Akademi, Umeå Universitet, Vasa universitet, Forststyrelsen samt IGIS-Innovativa Geografiska Informationssystem. Projektet samarbetade med Österbottens förbund, Region Västerbotten samt kommuner och städer i området.

Projektet finansierades av Interreg IV-programmet inom ramen för Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.