Fungerande logistik viktig för regionen

Botnia-Atlantica projektet Nordic Logistic Corridor Cooperation ordnade NLC Conference ombord på MS Wasa Express 23 maj 2013. Temat för konferensen var transittrafik i Nordeuropa samt samverkan mellan offentliga sektorn och näringslivet. Under konferensen poängterades i många inlägg betydelsen av god planering och logistik, speciellt i hamnområden var gods på räls skall flyttas över till fartyg och vidare ut i världen.

SeaGIS hade en informationspunkt var man informerade om havsplanering och de utmaningar man där ställs inför i kust- och havsområdena.