Oljeskadeskydd i fokus på konferens i Göteborg

bild

Projektledare Johnny Berglund presenterade SeaGIS 2.0 på en nationell konferens om Sveriges oljeskadeskydd i början av december.

– Jag kan konstatera att vi gör mycket bra i den norra regionen. Det blev tydligt på konferensen att det behövs bättre översikter av resurserna för oljeskadeskydd, liknande det som vi gör inom SeaGIS. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar man också att starta samarbeten om prioriterade områden för oljeskydd, vilket så klart är jättebra, säger Johnny Berglund.

Mer information om konferensen