Möte om oljeskyddsarbetet i Kvarken-regionen

militär

Den 26 november ordnade SeaGIS 2.0 ett möte med aktörer från Sverige och Finland om samarbete vid oljeolycka.

Mötet var ett första steg för att utreda intresse och möjligheter till förbättrat samarbete kring oljeskydd mellan myndigheter i Kvarken-regionen.

SeaGIS 2.0 vill öka den gemensamma beredskapen för miljöolyckor i Kvarken-området genom att:

  • göra en samlad översikt av resurser i regionen
  • göra en gemensam prioritering av naturvärden och områden i regionen och
  • utreda möjligheter att nyttja resurser över landsgränser i regionen

Frågor som diskuterades var bland annat vilket behov som finns för ett utvidgat samarbete mellan Sverige och Finland kring förberedelser, olika aktörers roller vid en oljeolycka, prioriterade naturområden vid olycka samt karttjänster och GIS.