Sverige besluter om havsplanering

Pressmeddelande
20 februari 2014
Miljödepartementet

Hushållning med havsområden genom havsplaner

Regeringen föreslår nya regler om hushållning med havsområden genom av regeringen beslutade havsplaner
Regeringen har i dag beslutat lagrådsremissen Hushållning med havsområden.

I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser om hushållningen med havsområden. Bestämmelserna avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

– Dagens beslut innebär ett stort steg i rätt riktning för ett effektivt resursutnyttjande och säkerställande av att våra havsområden används på ett långsiktigt hållbart sätt kommenterar miljöminister Lena Ek.

Sverige saknar i dag en utvecklad, ändamålsenlig och sammanhållen planering av sina havsområden som på ett effektivt sätt kan behandla de ökade kraven på insatser för en bättre havsmiljö, för avvägning mellan olika intressen och för en långsiktigt hållbar utveckling av havsområdena. I syfte att komma till rätta med denna situation föreslås att regeringen – för var och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet – ska besluta om havsplaner som kommer att utgöra vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användningen av områdena.

Förslaget innehåller även en bestämmelse som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter och åtgärder inom ett område som omfattas av en havsplan om sådana föreskrifter behövs för att uppnå syftet med planen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s