SeaGIS karttjänst förbättras

karta

Funktionerna i SeaGIS karttjänst kommer att förbättras på flera sätt för att öka användbarheten och tillförlitligheten.

Företaget Cartesia har vunnit upphandlingen och ska utföra arbetet. Cartesia har huvudkontor i Lycksele och har byggt upp SeaGIS karttjänst sedan tidigare.

Här är några av förbättringarna som kommer att göras:

  • För att säkerställa att kartunderlaget hålls uppdaterat ska plattformen kunna ladda ner kartdata direkt från andra leverantörer (genom så kallade WMS- och WFS-tjänster).
  • Länsstyrelsen Västernorrland och Mellersta Österbottens förbund har tillkommit till SeaGIS 2.0 sedan det första SeaGIS-projektet. Den geografiska täckningen av plattformen och dess grundkarta ska utvidgas och gälla hela Botnia-Atlantica området i Bottniska viken.
  • Användare ska kunna välja ortofoto eller satellitbilder som underlagskarta.
  • Karttjänsten ska anpassas för mobila enheter med operativsystemen iOS, Android och Windows.

Om karttjänsten

Projektet SeaGIS tog fram en digital karttjänst för att jämföra, utveckla och stödja havsplanering i Kvarkenområdet. Tjänsten är en gränsregional GIS-baserad kunskapsplattform för alla som arbetar med havsplanering på olika sätt.

SeaGIS 2.0 kommer att fortsätta etablera karttjänsten som en arena och ett verktyg för gränsöverskridande kunskapsspridning och dialog mellan länderna, myndigheterna, företagare och allmänheten.