Finskt lagförslag för att samordna havsskyddet och havens olika användningsområden

Hättan omgivn

Regeringen i Finland har lagt fram ett förslag till ny lag som kommer att styra havsplaneringen.

Enligt förslaget ska tre havsplaner tas fram och det är landskapsförbunden som ska ansvara för arbetet. Havsplanerna ska vara upprättade till slutet av mars 2021.

I lagförslaget är det tydligt att planerna ska tas fram i bred växelvekan mellan berörda myndigheter och intressen. Planerna ska säkerställa en hållbar användning av havet och dess ekosystem. Enligt förslaget ska miljöministeriet ansvara för att utveckla och styra havsplaneringen samt för samarbetet med grannländerna.

Läs mer på Miljöministeriets hemsida