Nytt nummer av nyhetsbrev om havs- och kustplanering

Skärmklipp

Här hittar du senaste nyhetsbrevet om havs- och kustplanering i Sverige.

Nyhetsbrevet ges ut två gånger om året av länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland som har uppdraget att vara samordnande länsstyrelser i arbetet med den statliga havsplaneringen.

Tidigare nyhetsbrev och information om svensk havsplanering hittar du på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.