Testa vår nya karttjänst!

Karttjänst beta

Nu lanserar vi betaversionen av vår nya karttjänst. Testa den gärna och hjälp oss att förbättra plattformen.

I nuläget innehåller tjänsten kartor över Kvarken-området som visar undervattensbiotoper och hur havsmiljön påverkats av olika verksamheter. Här finns också ett första utkast till havsplan för Sverige.

Den färdiga versionen, som väntas bli klar i januari, kommer att innehålla alla underlag som tagits fram i SeaGIS 2.0.

Karttjänsten fungerar bra att använda med smart telefon eller surfplatta.

Testa karttjänsten

Obs! Karttjänsten fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer. Använd Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Här finns betaversionen av karttjänsten

Manual SeaGIS karttjänst beta 171201

Tillsvidare finns också den gamla karttjänsten kvar.

Vi vill ha dina synpunkter

Testa gärna karttjänsten och ge oss dina synpunkter. Vi kommer att försöka förbättra funktionerna utifrån inkomna synpunkter.

Skicka dina synpunkter till:
simon.rasmussen@lansstyrelsen.se
eller
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

Om karttjänsten

Karttjänsten är en GIS-baserad kunskapsplattform för alla som arbetar med förvaltning av kust och hav i Kvarken-området. Den kan bland annat användas för kunskapsspridning och dialog mellan myndigheter, företagare och allmänheten i Sverige och Finland.