Julhälsning från SeaGIS 2.0

Julhälsning

Ett händelserikt år är snart till ända. Alla deltagare i projektet har under året delat med sig av resultat på konferenser och via vår hemsida. Jag vill uppmana er att ta del av de rapporter och föreläsningar som finns tillgängliga under fliken Dokument.

Karttjänsten är fortsatt tillgänglig, full med kartmaterial och kunskap om vårt havsområde. Det finns planer om att utvidga karttjänsten under nästa år. Vi får se om det blir av. En sak som är säker är att nya kartskikt kommer att laddas upp, bland annat från systerprojektet Kvarken Flada.

Jag vill önska alla projektdeltagare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Hälsningar

Johnny Berglund, projektledare

Ta del av kunskap om havet i vår karttjänst!

Karttjänst skärm

En stor mängd geografisk information om kust och hav är nu på plats i den färdiga versionen av vår karttjänst.

Fokus ligger på heltäckande kartor för norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Det finns också mycket material som täcker hela Östersjön. Till exempel Havs- och vattenmyndighetens förslag till plan för Sveriges havsyta.

Den nya karttjänsten har många smarta funktioner för att hitta, granska och ladda ner material. Karttjänsten fungerar även i telefoner och läsplattor, vilket möjliggör GPS-positionering.

Karttjänsten är öppen och tillgänglig för alla. Vi hoppas att den ska komma till nytta för många olika användare och aktörer som en källa för geografisk kunskap om kusten och havet.

Här hittar du karttjänsten

Manual för karttjänsten

Obs! Karttjänsten fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer. Använd Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Nya karttjänsten från SeaGIS 2.0 – till nytta för många

Gustav Nygård är planläggningsingenjör på Österbottens förbund och jobbar med SeaGIS karttjänst. Här svarar han på några frågor om tjänsten.

Gustav2Vad är syftet med SeaGIS nya karttjänst?

– I SeaGIS karttjänst finns geografisk data om havsmiljön ur många tematiska synvinklar. Här presenteras kunskapsunderlag om bland annat mänskligt tryck som tagits fram i projektet. Med kunskapsunderlagen vill vi främja en hållbar utveckling i Bottniska viken. Den nya karttjänsten innebär också bättre tekniska lösningar än den tidigare versionen.

Vad är unikt med SeaGIS karttjänst jämfört med andra kartverktyg?

–  SeaGIS karttjänst för samman mångsidiga geografiska data över havsmiljön för både Finland och Sverige.

Vilka kan ha nytta av den?

–  Alla som har ett intresse för havsmiljön i Bottniska viken. Samhällsplanerare och myndigheter får bakgrundsunderlag i arbetet medan invånare kan hitta intressant information om sin havsmiljö.

Hur är tanken att den ska användas?

– Karttjänsten kan användas i webbläsaren på både dator, mobil och surfplatta. Man kan även på förhand ladda ner data i karttjänsten, om man till exempel behöver det ute till havs utan internetuppkoppling. Man kan också använda karttjänsten som ett verktyg för att samla in data, till exempel ute i fält eller på workshoppar.

Mer om SeaGIS karttjänst

Förhoppningen är att den fullständiga karttjänsten är klar i månadsskiftet januari-februari. Här kan du testa beta-versionen.

SeaGIS 2.0 har utvecklat en digital karttjänst för att underlätta planering och förvaltning av kust och hav. Området som täcks in är Bottenviken och Norra Kvarken på svenska och finska sidan. Tjänsten ska underlätta och förbättra kommunikationen mellan myndigheter, kommuner, entreprenörer och allmänheten.

Testa vår nya karttjänst!

Karttjänst beta

Nu lanserar vi betaversionen av vår nya karttjänst. Testa den gärna och hjälp oss att förbättra plattformen.

I nuläget innehåller tjänsten kartor över Kvarken-området som visar undervattensbiotoper och hur havsmiljön påverkats av olika verksamheter. Här finns också ett första utkast till havsplan för Sverige.

Den färdiga versionen, som väntas bli klar i januari, kommer att innehålla alla underlag som tagits fram i SeaGIS 2.0.

Karttjänsten fungerar bra att använda med smart telefon eller surfplatta.

Testa karttjänsten

Obs! Karttjänsten fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer. Använd Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Här finns betaversionen av karttjänsten

Manual SeaGIS karttjänst beta 171201

Tillsvidare finns också den gamla karttjänsten kvar.

Vi vill ha dina synpunkter

Testa gärna karttjänsten och ge oss dina synpunkter. Vi kommer att försöka förbättra funktionerna utifrån inkomna synpunkter.

Skicka dina synpunkter till:
simon.rasmussen@lansstyrelsen.se
eller
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

Om karttjänsten

Karttjänsten är en GIS-baserad kunskapsplattform för alla som arbetar med förvaltning av kust och hav i Kvarken-området. Den kan bland annat användas för kunskapsspridning och dialog mellan myndigheter, företagare och allmänheten i Sverige och Finland.

SeaGIS 2.0 önskar glad sommar

Projektet rullar på med god fart. Diskussionsmötena om blå tillväxt har gett oss en hel del underlag. Under tidig höst ska vi sammanställa materialet till ett antal rekommenderade åtgärder och projekt. Blå näringar så som fiske, sjöfart och turism har stor potential att växa i regionen. Genom våra gränsöverskridande möten har vi fått en hel del inspiration till utveckling.

De nya undervattenskartorna är närapå klara. Under sommaren kommer kartorna att kvalitetsgranskas i fält, framförallt av Forststyrelsen. Kartorna kommer att ge oss möjlighet att på ett mycket detaljerat sätt, tillsammans över halva Bottniska viken, analysera hur det står till med skyddet av våra värdefulla naturtyper.

Utvecklingen av den nya karttjänsten har tagit lite längre tid är planerat. Det återstår lite finputs, men vi räknar med att kunna få upp den i en bantad version strax efter sommarsemestern.

Tack för i vår, vi önskar alla deltagare i projektet en trevlig sommar!