Julhälsning från SeaGIS 2.0

Julhälsning

Ett händelserikt år är snart till ända. Alla deltagare i projektet har under året delat med sig av resultat på konferenser och via vår hemsida. Jag vill uppmana er att ta del av de rapporter och föreläsningar som finns tillgängliga under fliken Dokument.

Karttjänsten är fortsatt tillgänglig, full med kartmaterial och kunskap om vårt havsområde. Det finns planer om att utvidga karttjänsten under nästa år. Vi får se om det blir av. En sak som är säker är att nya kartskikt kommer att laddas upp, bland annat från systerprojektet Kvarken Flada.

Jag vill önska alla projektdeltagare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Hälsningar

Johnny Berglund, projektledare