Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och Kvarken

Skärmklipp

Vi har tagit fram en metod som visar hur ekosystemtjänster kan nyttjas vid planering och förvaltning av kust och hav.

I SeaGIS 2.0 har vi haft som mål att sammanställa, analysera och sprida kunskap om ekosystemtjänster längs kusten och i havet.

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp som används för att visa hur ekosystemen fungerar och producerar många nyttor för oss människor.

Vi tror att den beskrivna metoden gör det möjligt att på ett väldigt konkret sätt integrera ekosystemtjänster i kust- och havsplanering.

Läs mer i vår nya rapport: Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och kvarken