Bitarna börjar falla på plats!

SeaGIS har nyligen deltagit och presenterat sig vid olika evenemang.

Projektet SUPERB höll 26.4 en workshop om marin planering och utveckling av beslutsunderlag. Under workshopen hölls presentationer om hur man under lång tid jobbat med områdesplanering vid Stora Barriärreven utanför Australien och hur man där kommunicerat med allmänheten gällande syften och mål med arbetet. En rekommendation för Kvarkenregionen var att man inte kunde vänta på perfekta data- och beslutsunderlag innan man startade en planeringsprocess utan att man allt eftersom bättre underlag och metodiker utvecklades skulle tillämpa resultat från dessa i processen.

Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s  workshop 26.4.
Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s workshop 26.4.

Under workshopen gavs även en överblick över vilka direktiv och strategier från EU som ligger till grund för marin fysisk planering och varför EU nu gett ett förslag på nytt direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

SeaGIS presenterade sin verksamhet vid evenemanget ’EU och du’ som hölls i Vasa 29.4 2013. Under evenemanget, som var mycket välbesökt, presenterade SeaGIS även sitt nya havspussel.

SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget
SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget

Detta var en mycket uppskattad och välbesökt utställningspunkt under evenemanget och många hade åsikt om man ex. skulle planera för en fast vägförbindelse över Kvarken och hur mycket förnyelsebar energi som skulle placeras till havs eller på landbacken.

Bland pusselläggarna fanns såväl europaparlamentariker, riksdagsmän- och kvinnor samt lokala politiker och allmänhet.

Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.
Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.

SeaGIS plattform får gott betyg

SeaGIS karplattform presenterades i mars för referensgrupperna i Sverige och Finland. Referensgrupperna gillade plattformens funktionalitet och att data nu blir mycket mer tillgängligt. Speciellt sökfunktionen för att hitta data genom att peka i kartan blev mycket omtyckt på träffen i Sverige. Ifall någon  t.ex. vill veta vad det finns för begränsningar eller om det finns biologiska undersökningar utanför fritidsstugan är det bara att markera området på kartan. Referensgrupperna poängterar också betydelsen av att kartlagren beskrivs ordentligt samt att aktualiteten noteras. Det är onödigt att gammalt och inaktuellt data sprids. Den finska referensgruppen tyckte att det fanns stora möjligheter till att plattformen i framtiden kan bli ett välanvänt verktyg och kommunikationskanal för planeringsärenden i regionen.

 

 

Referensgrupperna ger input till GIS dataplattformen

Arbetet med den GIS-baserade kart- och dataplattform, som utvecklas av IGIS i Lycksele har nu nått ett skede att projektets referensgrupper ombeds ge sina kommentarer på dess innehåll och funktionalitet. SeaGIS finländska referensgrupp ’Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten’, som består av representanter från näringar, kommuner, statliga forskningsinstitutioner – och förvaltningsmyndigheter, håller sitt möte i Vasa  14 mars 2013. Under mötet presenteras och utvärderas plattformen.

I Sverige presenteras GIS-plattformen för styrgruppen för Södra Bottenvikens vattenråd den 26.2.

Kartplattform – Beta

SeaGIS kartplattform finns nu som en icke publik Beta-version. Kartbotten består av Lantmäteriets terrängkarta i Sverige och Lantmäteriverkets terrängdatabas i Finland. Under 2012 kommer projektet att jobba med att bygga in funktionalitet och innehåll varefter en publik beta-version presenteras. Kartplattformen kommer att innehålla ett ärendehanteringssystem som skall möjliggöra hantering av egna projekt samt delning av dem till myndigheter och andra intresserade.

Kartplattformen bygger på HTML5 och kommer att täcka Kvarkens havsområde, inklusive kusten för Västerbottens länsstyrelse och landskapet Österbotten.

Standarden för SeaGIS kartplattform blir HTML5!

SeaGIS kartplattform har sedan hösten 2011 varit under stadig utveckling och arkitekturen för databas-strukturen börjar så småningom vara definierad. En detalj som hängt i luften ett tag är vilket ”språk” vi skall använda för att visa gränssnittet för slutanvändaren. Vi vill ha ett framtidssäkert verktyg, men är samtidigt väl medvetna om att världen inte kommer att vara statisk och likadan om tre eller fem år.

Valt föll på HTML5 som ett stabilt och kostnadseffektivt verktyg. En annan fördel är att det anses öppnare än konkurrerande standarder. SeaGIS-projektet ser ivrigt fram emot att kombinera kartmaterial från bägge sidor om Kvarken och ökar nu takten på kartplattformsbygget!