Referensgrupperna ger input till GIS dataplattformen

Arbetet med den GIS-baserade kart- och dataplattform, som utvecklas av IGIS i Lycksele har nu nått ett skede att projektets referensgrupper ombeds ge sina kommentarer på dess innehåll och funktionalitet. SeaGIS finländska referensgrupp ’Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten’, som består av representanter från näringar, kommuner, statliga forskningsinstitutioner – och förvaltningsmyndigheter, håller sitt möte i Vasa  14 mars 2013. Under mötet presenteras och utvärderas plattformen.

I Sverige presenteras GIS-plattformen för styrgruppen för Södra Bottenvikens vattenråd den 26.2.

Kartplattform – Beta

SeaGIS kartplattform finns nu som en icke publik Beta-version. Kartbotten består av Lantmäteriets terrängkarta i Sverige och Lantmäteriverkets terrängdatabas i Finland. Under 2012 kommer projektet att jobba med att bygga in funktionalitet och innehåll varefter en publik beta-version presenteras. Kartplattformen kommer att innehålla ett ärendehanteringssystem som skall möjliggöra hantering av egna projekt samt delning av dem till myndigheter och andra intresserade.

Kartplattformen bygger på HTML5 och kommer att täcka Kvarkens havsområde, inklusive kusten för Västerbottens länsstyrelse och landskapet Österbotten.

Standarden för SeaGIS kartplattform blir HTML5!

SeaGIS kartplattform har sedan hösten 2011 varit under stadig utveckling och arkitekturen för databas-strukturen börjar så småningom vara definierad. En detalj som hängt i luften ett tag är vilket ”språk” vi skall använda för att visa gränssnittet för slutanvändaren. Vi vill ha ett framtidssäkert verktyg, men är samtidigt väl medvetna om att världen inte kommer att vara statisk och likadan om tre eller fem år.

Valt föll på HTML5 som ett stabilt och kostnadseffektivt verktyg. En annan fördel är att det anses öppnare än konkurrerande standarder. SeaGIS-projektet ser ivrigt fram emot att kombinera kartmaterial från bägge sidor om Kvarken och ökar nu takten på kartplattformsbygget!