SeaGIS 2.0 bidrar med kunskap om Kvarken i projektet Nordic IPBES

SeaGIS 2.0 har deltagit i det Nordiska IPBES-projektet genom en fallstudie av Kvarken. Resultaten presenteras snart i en rapport.

Studien av Kvarken består av allmän beskrivning, aktiviteter, marin miljö, habitat, biodiversitet, ekosystemtjänster och tryck som hotar dem, förvaltning och även allmänhetens (till exempel fiskares) observationer av ändringar i naturen.

Kvarken är ett av 11 områdien i fallstudien som presenteras i Nordic IPBES  publikationer. De andra case-områdena finns här. 

Mer om Nordic IPBES

Nordic IPBES är en nordisk studie om biodiversitet och ekosystemtjänster längs kustområdena i Nordiska länder. IPBES är en förkortning av ” the Intergovermental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem services”, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

Nordic IPBES har letts av Naturvårdsverket i Sverige. Ett övergripande mål har varit att producera vetenskaplig information om kustområdenas biodiversitet och ekosystemtjänster till förfogande av förvaltning och politiskt beslutsfattning i Norden.

Kvarken finns med som ett område i studien eftersom det fanns gott om kvalitativa data som tagits fram av SeaGIS 2.0. Resultatet kommer att hittas i Case-rapporten som publiceras inom kort av Nordiska Ministerrådet.

Sammandraget av projektet har redan publicerats och presenterats vid IPBES plenar i Colombia i Mars 2018. Sammandraget (på engelska) kan hittas här.

Mer information:

Johnny Berglund (johnny.berglund@lansstyrelsen.se)
Hans-Göran Lax (hans-goran.lax@ely-keskus.fi)
Hannele Ilvessalo-Lax (hannele.ilvessalo@ely-keskus.fi)