Ny rapport: Vems hav, vems vilja?

Havsplanering är en ny och komplex uppgift för myndigheterna som ställer förvaltningen inför nya svårhanterliga frågor.

Vilka intressenter bör vara med för att de bästa havsplanerna ska kunna tas fram? Vem har legitim rätt att vara med och bestämma? Hur kan den känsliga havsmiljöns bevarande balanseras med en ökad användning av havets resurser?

Hur kan behovet av att se på stora helheter och behovet av att adressera lokala problem balanseras? SeaGIS 2.0 har studerat dessa frågor och resultatet finns i vår rapport Vems hav vems vilja?

Genom att se på samspelet mellan sociala och ekologiska aspekter och på nya digitala verktyg försöker den här rapporten finna nya vägar för att förbättra havsplaneringens genomförande.

Här finns rapporten
Vems hav, vems vilja? Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet.