Sommarhälsning från SeaGIS 2.0

hc3a4ttan-omgivn.jpg

Sommaren är här och för de flesta har semestern antagligen börjat. Inom projektet har vi nyligen färdigställt två rapporter som handlar om deltagande i kust och havsplanering, och om förutsättningar för blå tillväxt i Kvarken regionen. Rapporterna finns tillgängliga under fliken dokument.

Skicka e-post till johnny.berglund@lansstyrelsen.se om ni vill ha en tryckt version.

Vi håller också på att färdigställa två rapporter om ekosystemtjänster i havet. Den ena handlar om sikens värde som ekosystemtjänst och den andra visar på en modell för hur man i planeringen kan inkludera ekosystemtjänster. Rapporterna kommer att publiceras på hemsidan när de är klara.

Till sist vill jag önska alla en riktigt skön sommar!

Johnny Berglund, projektledare