SeaGIS karttjänst förbättras

karta

Funktionerna i SeaGIS karttjänst kommer att förbättras på flera sätt för att öka användbarheten och tillförlitligheten.

Företaget Cartesia har vunnit upphandlingen och ska utföra arbetet. Cartesia har huvudkontor i Lycksele och har byggt upp SeaGIS karttjänst sedan tidigare.

Här är några av förbättringarna som kommer att göras:

  • För att säkerställa att kartunderlaget hålls uppdaterat ska plattformen kunna ladda ner kartdata direkt från andra leverantörer (genom så kallade WMS- och WFS-tjänster).
  • Länsstyrelsen Västernorrland och Mellersta Österbottens förbund har tillkommit till SeaGIS 2.0 sedan det första SeaGIS-projektet. Den geografiska täckningen av plattformen och dess grundkarta ska utvidgas och gälla hela Botnia-Atlantica området i Bottniska viken.
  • Användare ska kunna välja ortofoto eller satellitbilder som underlagskarta.
  • Karttjänsten ska anpassas för mobila enheter med operativsystemen iOS, Android och Windows.

Om karttjänsten

Projektet SeaGIS tog fram en digital karttjänst för att jämföra, utveckla och stödja havsplanering i Kvarkenområdet. Tjänsten är en gränsregional GIS-baserad kunskapsplattform för alla som arbetar med havsplanering på olika sätt.

SeaGIS 2.0 kommer att fortsätta etablera karttjänsten som en arena och ett verktyg för gränsöverskridande kunskapsspridning och dialog mellan länderna, myndigheterna, företagare och allmänheten.

Möte om oljeskyddsarbetet i Kvarken-regionen

militär

Den 26 november ordnade SeaGIS 2.0 ett möte med aktörer från Sverige och Finland om samarbete vid oljeolycka.

Mötet var ett första steg för att utreda intresse och möjligheter till förbättrat samarbete kring oljeskydd mellan myndigheter i Kvarken-regionen.

SeaGIS 2.0 vill öka den gemensamma beredskapen för miljöolyckor i Kvarken-området genom att:

  • göra en samlad översikt av resurser i regionen
  • göra en gemensam prioritering av naturvärden och områden i regionen och
  • utreda möjligheter att nyttja resurser över landsgränser i regionen

Frågor som diskuterades var bland annat vilket behov som finns för ett utvidgat samarbete mellan Sverige och Finland kring förberedelser, olika aktörers roller vid en oljeolycka, prioriterade naturområden vid olycka samt karttjänster och GIS.

Oljeskadeskydd i fokus på konferens i Göteborg

bild

Projektledare Johnny Berglund presenterade SeaGIS 2.0 på en nationell konferens om Sveriges oljeskadeskydd i början av december.

– Jag kan konstatera att vi gör mycket bra i den norra regionen. Det blev tydligt på konferensen att det behövs bättre översikter av resurserna för oljeskadeskydd, liknande det som vi gör inom SeaGIS. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar man också att starta samarbeten om prioriterade områden för oljeskydd, vilket så klart är jättebra, säger Johnny Berglund.

Mer information om konferensen

Kick-off för SeaGIS 2.0

Den 14-15 september hölls en kick-off för SeaGIS 2.0 i Klobbskat utanför Vasa. Deltagarna i projektet möttes för att dra upp konkreta handlingsplaner och formera olika arbetsgrupper.

En styrgrupp med representanter från samtliga deltagande myndigheter i Sverige och Finland formerades under mötet.

– Det känns jätteroligt att projektet nu har rullat igång, säger Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten, som utsågs till projektledare för SeaGIS 2.0. Till vice projektledare valdes Hans-Göran Lax från Närings, trafik och miljöcentralen i södra Österbotten.

Gruppbild SeaGIS webb
Deltagarna på Kick-off:en. I SeaGIS 2.0 ingår följande organisationer: Länsstyrelsen Västerbotten (projektägare), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Åbo Akademi, Umeå Universitet, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Länsstyrelsen Västernorrland.