Havsplanerare samlas i Vasa 20-21.3

Projekten SeaGIS, PlanBothnia och SUPERB, med inriktning på bättre planering och förvaltning av Bottenhavet och Kvarken samlas till ett gemensamt inspirationsseminarium 20-21.3 i Vasa. Projekten sammanstrålar för att dra maximal nytta av varandras erfarenheter. I Kvarken finns en lång tradition av samarbete över gränsen och det är logiskt att olika planer och initiativ diskuteras gränsregionalt i det smala Kvarkenområdet.

De olika projekten strävar alla åt samma håll även om de tidsmässigt ligger i olika faser. SUPERB kommer att utveckla nya metoder och ta fram nya beslutsunderlag för undervattensmiljön. SeaGIS mål är att sammanställa tillgängligt underlag och kunskaper till en webbaserad kartplattform, för användning av planerare och medborgare.  SeaGIS strävar till att plattformen ska bli riktigt användbar för vem som helst som är intresserad av information och planering av havsmiljön. Som bäst byggs en beta-version av kartplattformen, med terrängkartor från Sverige och Finland.

I PlanBothnia som leds av HELCOM gör man upp en fysisk plan för Bottenhavets yttre havsområden. Projektet hoppas att den kartplattform som tagits fram över Bottenhavet ska kunna nyttjas av exempelvis planerande myndigheter.

Nordisk havsmiljöplanering på Färöarna

SeaGIS projektledare Jens Perus deltog 14-16.11 2011 i en workshop arrangerad på Färöarna av Nordiska Ministerrådet för att diskutera utvecklandet av havsmiljöplanering och -förvaltning av västnordiska havsområden. Under den tvärsektoriella workshopen presenterade sektorerna sina nuvarande aktiviteter och framtidsutsikter fram till år 2030 samt diskuterades relevanta ramverk för de stora havsområdena i västnorden.

Färöiskt kust

Erfarenheter från Norge och Östersjön presenterades samt gavs rekommendationer till Nordiska Ministerrådet och kommande nordiska miljöhandlingsprogram om att fortsätta arbeta med att utveckla havsmiljöplaneringen och -förvaltningen i de mångfacetterade nordiska havsområdena.

Innehåll och resultat från workshopen ”Brug og forvaltning af de nordiske havområder i dag og i morgen” kan ses på http://us.fo/hav2030.

Projektledare Jens Perus berättar om SeaGIS-projektet


Nu är vi igång

Efter två dagar i ett vått och regnigt Björkö känner vi äntligen att projektet är igång på allvar. Efter en stor dos projektförvaltning och -administration var det dags att staka upp verksamheten för SeaGis för de kommande åtta månaderna.

Anteckningar från mötet
Anteckningar från mötet

Lite mer konkret än figurerna ovan blir det förstås med tiden men redan nu står det klart att vi har ett mycket trevligt och kompetent gäng som jobbar för samma mål. En juridisk kartering och utredning kör igång med en mjukstart i höst och med full gas i vinter. Samtidigt kodas det GIS-plattform så att tangentborden glöder. En riktigt enkel utmaning har vi inte åtagit oss, att skapa något juridiskt hållbart och enhetligt men ändå användarvänligt och attraktivt…men det visste vi förstås redan innan vi satte igång!

Allvarliga miner - trots det hade vi riktigt trevligt!
Allvarliga miner - trots det hade vi riktigt trevligt!