Hur ta friluftsliv i beaktande vid havsplanering?

14/11/2014 kl. 15:42 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Umeå Universitet har inom SeaGIS-projektet gjort en studie över hur friluftsliv kan tas i beaktande vid havsplanering och hur man kan engagera denna aktiv grupp. Studien har gjorts inom Umeå Kommun. Rapporten kan hittas under ’Dokument-Övriga dokument’, men kan även laddas ner via http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:752609/FULLTEXT01.pdf.

SeaGIS projektet i korthet – mål och resultat

03/10/2014 kl. 12:00 | Publicerat i kartplattform, resultat | Lämna en kommentar

SeaGIS projektet börjar närma sig slutet på sin projektperiod och det är dags för oss att summera ihop resultaten. Vi har framställt en tiominuters video där vi informerar om projektets målsättningar för att förbättra förutsättningarna för havsplanering i Kvarken. I videon presenterar vi även en del av projektets resultat.

Lär dig jobba i SeaGIS karttjänst!

01/10/2014 kl. 13:16 | Publicerat i kartplattform | Lämna en kommentar

Information om hur man jobbar i karttjänsten finns nu att ta del av i två olika format. En 10 minuters instruktionsvideo finns på Youtube nedan. Du kan också läsa och skriva ut den manual som tagits fram. Karttjänsten med allt stödmaterial finns på denna sajt uppe till höger under fliken ”Karttjänst”.

 

Resultat från SeaGIS publicerade

22/09/2014 kl. 17:49 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu har intervjurapporten om Kvarkens kustkommuners angelägenhet och planeringsförutsättningar för havsplanering publicerats. Rapporten finns att ladda ner under ’Dokument – Övriga dokument’ och kan även hittas på http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:743828/FULLTEXT01.pdf

Havet som kommunal angelägenhet_parmbildSamtidigt presenteras nu även den guide med rekommendationer om lämpliga undersökningsmetoder av den marina miljön för havsplanerings som tagits fram inom projektet. I rapporten finns länkar med relevant information om finska och svenska förordningar och lagar gällande havsplanering samt länkar varifrån ytterligare information om diverse metoder kan hittas. Rapporten finns under ’Dokument – Övriga dokument’ men kan även laddas ner från https://www.doria.fi/handle/10024/98907 eller http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-257-075-2.

Guide pärmsida

 

 

EU’s direktiv om havsplanering har godkänts

10/09/2014 kl. 08:37 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

EU Komissionen har i dgarna godkänt direktivet för upprättandet av en ram för havsplanering i Europa.

Direktivet publicerades i EU’s officiella tidning 28 augusti 2014 och träder ikraft 20 dagar efter detta.

Direktivstexter kan hittas här. (FI) (SV) (EN)

Två intensiva dagar med havsplanering

27/08/2014 kl. 16:36 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS har just avslutat två fina seminariedagar i Vasa. En skara på närmare 60 personer hade samlats för att lyssna till utvecklingen av havsplanering i Finland och Sverige. Av de livliga diskussionerna att döma blev åhörarna rejält inspirerade av alla föredrag.

Jens och Johnny vill tacka alla som medverkade. – Vi är riktigt nöjda med det stora intresset för SeaGIS projektets resultat!

Seminarieföredragen finns att ladda ner här.

 

SeaGIS slutseminarium 25-26.8 2014 i Vasa, Finland

29/06/2014 kl. 22:46 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS håller sitt slutseminarium 25-26 augusti 2014 i Vasa på Hotell Rantasipi Tropiclandia.

Ladda ner ett första utkast på programinnehåll. Detaljerad information följer i augusti.

Anmäl dig här! Anmälan bör ske senast 18 augusti 2014.

Seminariet är avgiftsfritt.

VÄLKOMMEN!

PartiSEApate konferans i Riga och nytt EU direktiv om Marin havsplanering på kommande

29/06/2014 kl. 22:35 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS deltog med två presentationer vid PartiSEApate’s slutkonferans i Riga 17-18 juni 2014 (http://www.partiseapate.eu/). Johnny Berglund presenterade de erfarenheter och resultat som man nått vid arbets- och diskussionsmöten med SeaGIS målgrupper (kommun- och landskapsplanläggare samt politiker) gällande deras visioner rörandes framtida bruk av havsområden i deras kommuner och Jens Perus presenterade den inom projektet utvecklade karttjänst och däri tillhörande ärendehantering som inom kort kommer att släppas via pressmeddelande till allmänhetens användning (Jens Perus´presentation på Youtube). Presentationerna finns här.

Perus_PartiseaPate

PartiSEApate konferansen gav en bred överblick över olika pilotstudier på havsplanering i södra Östersjön samt gavs förslag på hur förvaltning och planering skulle diskuteras och förankras på olika nivåer i en process.

Den kanske mest förväntade nyheten vara att EU nu godkänt ett nytt EU direktiv gällande maritim havsplanering och integrerad kustförvaltning, vilket förväntas träda i kraft från början av september 2014. Mera info om detta senare.

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa

09/06/2014 kl. 11:00 | Publicerat i seminarier | Lämna en kommentar

Projektet SeaGIS håller sitt slutseminarium i Vasa 25–26.8.2014. SeaGIS har under åren 2011-2014 jobbat med att höja kunskapen och beredskapen för bättre planering och förvaltning av havsområdena i Kvarken.

 

Inom projektet har man bland annat arbetat med att ta fram kart- och beslutsunderlag för undervattensmiljön och konstruerat en ny gränsöverskridande karttjänst för Kvarkenområdet. SeaGIS har samlat en stor mängd data och information om kust- och havsmiljön i karttjänsten. Denna karttjänst som kommer att ligga öppen på internet skall kunna nyttjas av såväl myndigheter och sektorer som av allmänheten, dvs. alla som har ett intresse av att ta reda på vad som finns ute till havs (ex. fartygsvrak, farleder, fyrar, naturskydd, hamnar, båtramper m.m.).

map

Under tisdagen den 26.8 kommer SeaGIS att presentera sina resultat och inbjudna föreläsare kommer att berätta om pågående havsplanering i Östersjön. Bland annat kommer finska miljöministeriet, svenska HaV myndigheten och Helcom att presentera de senaste framstegen. Deltagarna kommer även att få dra lärdom av mellankommunala planeringsarbeten från norra Norge. Seminariet inleds 25.8 med en kort eftermiddagssession, när fokus kommer att ligga på Kvarken.  Här kommer vi att lyfta upp viktiga verksamheter och utvecklingsbehov specifika för regionen och diskutera hur man skall jobba framöver för att nå dessa.

BOKA IN SEMINARIET I DIN KALENDERN REDAN NU!

SeaGIS presenterar sig i Riga 17-18.6

03/06/2014 kl. 12:24 | Publicerat i Möten, Nordiskt samarbete, seminarier | Lämna en kommentar

Havsplaneringskonferansen ”Baltic Maritime Spatial Planning Forum” arrangeras i Riga 17-18 juni 2014 av PartiSEApate projektet, tillsammans med ICES, VASAB, HaV och Lettiska ministeriet för miljöskydd och regionutveckling.

Forumet kommer att fungera som en plattform för diskussioner bland  sektorer, myndigheter och andra aktörer som har ett intresse av havsplanering i Östersjön de närmsta åren. I de sessioner som presenteras kommer bland annat de senaste utvecklingarna inom havsplanering i Östersjön att presenteras, sektorernas syn på temat och hur man involverar stakeholders och för engagerar aktörer på olika nivåer samt vilka behov av data och forskning som krävs för att driva havsplanering framåt i Östersjön.

SeaGIS kommer under konferansen att hålla två presentationer.

MSP cases: Gulf of Bothnia, Quark area pilot case within SeaGIS project (Johnny Berglund)

e-MSP: data needs for proper maritime planning: Presentation of SeaGIS project platform for data and knowledge (Jens Perus)

För mera information om konferansen och dess program, se länk:

http://www.vasab.org/index.php/events/item/182-baltic-msp-forum-riga

Riga

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com. | Pool-temat.
Entries och kommentarer feeds.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 38 andra följare