SeaGis bedömer havsmiljöns tillstånd

18/11/2015 kl. 09:26 | Publicerat i Möten, miljöbedömning, Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

SeaGIS 2.0 projektet ska göra en samlad bedömning av havsmiljöns tillstånd i Kvarkenregionen utifrån gemensamma mätdata och kriterier som finns uppställda i EUs marina direktiv, vattenramdirektiv och i art- och habitat direktiv.

I fredags träffades miljöbedömningsgruppen inom projektet i Umeå för att jämföra hur direktiven i praktiken fungerar i Finland och Sverige.

Implementeringen av de olika direktiven har kommit olika långt, där man kan säga att arbetet med vattenramdirektivet kommit längst.

– ”Det som blev tydligt på mötet är att vi kommer att analysera ett urval av naturtyper, arter och deskriptorer för att göra en välgrundad bedömning under 2016-2017”  säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGis 2.0 och fortsätter:  ”Efter nyår börjar det hårda men roliga arbetet med att sammanställa listor och underlag för bedömningen!”

fredag

 

Kick-off för SeaGIS 2.0

29/09/2015 kl. 16:38 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den 14-15 september hölls en kick-off för SeaGIS 2.0 i Klobbskat utanför Vasa. Deltagarna i projektet möttes för att dra upp konkreta handlingsplaner och formera olika arbetsgrupper.

En styrgrupp med representanter från samtliga deltagande myndigheter i Sverige och Finland formerades under mötet.

– Det känns jätteroligt att projektet nu har rullat igång, säger Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten, som utsågs till projektledare för SeaGIS 2.0. Till vice projektledare valdes Hans-Göran Lax från Närings, trafik och miljöcentralen i södra Österbotten.

Gruppbild SeaGIS webb

Deltagarna på Kick-off:en. I SeaGIS 2.0 ingår följande organisationer: Länsstyrelsen Västerbotten (projektägare), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Åbo Akademi, Umeå Universitet, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Länsstyrelsen Västernorrland.

 

Underhåll av kartplattformen 4.8.2015

03/08/2015 kl. 15:28 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kartplattformen på SeaGIS uppdateras på tisdag 4.8.2015. Underhållet påderkar driften och avbrott kan förekomma. Ha tålamod!

SeaGIS ångar vidare!

18/06/2015 kl. 13:10 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS-gänget har fått fortsatt finansiering för att arbeta vidare i tre år till. Fortsättningsprojektet utökar den geografiska täckningen så att hela havsområdet inom Botnia-Atlantica programmet inkluderas. I det nya projektet kommer därför även Länsstyrelsen Västernorrland, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund att arbeta aktivt.

Projektet som heter SeaGIS 2.0, ska fortsätta stöda regionen med gemensamma underlag, utvärderingar och metoder för kust- och havsförvaltning. Genom det fortsatta samarbetet vill vi skapa goda förutsättningar för en gränsöverskridande havsförvaltning i regionen, som en av de första regionerna i EU.

Projektet kommer att arbeta med att hitta gemensamma lösningar för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i regionen. Konkret handlar det bland annat om att SeaGIS 2.0 tar fram nya gränsöverskridande kartunderlag och dataanalyser, gör geografiska konfliktanalyser, utreder miljömässiga begränsningar samt framhäver möjligheter för hållbart nyttjande av kust- och havsområdet.

Inom ramen för det huvudsakliga målet, som handlar om ekologisk hållbarhet, vill vi även skapa förutsättningar för och inspirera till en blå tillväxt, dvs. att marina eller maritima näringar utvecklas i regionen. Areella näringar i havet som exempelvis vindkraft, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism har alla möjlighet att utvecklas i regionen. Det handlar om att nyttja området så att konflikter mellan näringarna och påverkan på miljön minimeras.

Efter ett sommaruppehåll kommer vi att piffa upp hemsidan och presentera projektet närmare. Kick-off för projektet sker i september någonstans i Kvarken.

Trevlig sommar!

Ritgrund

Ritgrund (@kvarkenpictures)

Hur ta friluftsliv i beaktande vid havsplanering?

14/11/2014 kl. 15:42 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Umeå Universitet har inom SeaGIS-projektet gjort en studie över hur friluftsliv kan tas i beaktande vid havsplanering och hur man kan engagera denna aktiv grupp. Studien har gjorts inom Umeå Kommun. Rapporten kan hittas under ’Dokument-Övriga dokument’, men kan även laddas ner via http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:752609/FULLTEXT01.pdf.

SeaGIS projektet i korthet – mål och resultat

03/10/2014 kl. 12:00 | Publicerat i kartplattform, resultat | Lämna en kommentar

SeaGIS projektet börjar närma sig slutet på sin projektperiod och det är dags för oss att summera ihop resultaten. Vi har framställt en tiominuters video där vi informerar om projektets målsättningar för att förbättra förutsättningarna för havsplanering i Kvarken. I videon presenterar vi även en del av projektets resultat.

Lär dig jobba i SeaGIS karttjänst!

01/10/2014 kl. 13:16 | Publicerat i kartplattform | Lämna en kommentar

Information om hur man jobbar i karttjänsten finns nu att ta del av i två olika format. En 10 minuters instruktionsvideo finns på Youtube nedan. Du kan också läsa och skriva ut den manual som tagits fram. Karttjänsten med allt stödmaterial finns på denna sajt uppe till höger under fliken ”Karttjänst”.

 

Resultat från SeaGIS publicerade

22/09/2014 kl. 17:49 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu har intervjurapporten om Kvarkens kustkommuners angelägenhet och planeringsförutsättningar för havsplanering publicerats. Rapporten finns att ladda ner under ’Dokument – Övriga dokument’ och kan även hittas på http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:743828/FULLTEXT01.pdf

Havet som kommunal angelägenhet_parmbildSamtidigt presenteras nu även den guide med rekommendationer om lämpliga undersökningsmetoder av den marina miljön för havsplanerings som tagits fram inom projektet. I rapporten finns länkar med relevant information om finska och svenska förordningar och lagar gällande havsplanering samt länkar varifrån ytterligare information om diverse metoder kan hittas. Rapporten finns under ’Dokument – Övriga dokument’ men kan även laddas ner från https://www.doria.fi/handle/10024/98907 eller http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-257-075-2.

Guide pärmsida

 

 

EU’s direktiv om havsplanering har godkänts

10/09/2014 kl. 08:37 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

EU Komissionen har i dgarna godkänt direktivet för upprättandet av en ram för havsplanering i Europa.

Direktivet publicerades i EU’s officiella tidning 28 augusti 2014 och träder ikraft 20 dagar efter detta.

Direktivstexter kan hittas här. (FI) (SV) (EN)

Två intensiva dagar med havsplanering

27/08/2014 kl. 16:36 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS har just avslutat två fina seminariedagar i Vasa. En skara på närmare 60 personer hade samlats för att lyssna till utvecklingen av havsplanering i Finland och Sverige. Av de livliga diskussionerna att döma blev åhörarna rejält inspirerade av alla föredrag.

Jens och Johnny vill tacka alla som medverkade. – Vi är riktigt nöjda med det stora intresset för SeaGIS projektets resultat!

Seminarieföredragen finns att ladda ner här.

 

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com. | Pool-temat.
Entries och kommentarer feeds.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 45 andra följare